Wie zijn we?

 

Agilas vzw is de archeologische vereniging in Asse die zich vooral bezighoudt met het opsporen, het opgraven, het veilig stellen en het bekend maken van het archeologisch erfgoed in de gemeente Asse en omgeving. Dit gebeurt onder meer door het houden van veldprospecties, het uitvoeren van opgravingen, het bewaren van de vele vondsten in een erfgoeddepot, de organisatie van lezingen en tentoonstellingen en de publicatie van de opgravingsresultaten.

 

  • Romeins bronzen rammetje, attribuut van Mercurius (© Fotoclub Asse)

Agilas werd in 1982 opgericht door Willy Guns. De naam Agilas is een samenvoeging van het Franse woord agile (behendig, iets wat elke archeoloog zou moeten zijn) en Asse. De ram in het logo verwijst naar één van de eerste Romeinse vondsten van de vereniging in de jaren ’80. De ram is één van de attributen van de Romeinse god Mercurius, naast de haan, de geldbeugel en de Mercuriusstaf. Mercurius is de god van de kudde en de herders, de handel, de handelaars en de reizigers, maar ook van de dieven. Hij werd de boodschapper van de goden en kreeg vrije toegang tot hun woonplaats maar ook tot de aarde en de onderwereld.

In de jaren ’80 voerde Agilas vzw de eerste systematische opgravingen uit in de Romeinse nederzetting van Asse. Dit onderzoek leverde heel wat interessante informatie op over Romeins Asse. In de jaren ’90 viel de werking van de vereniging nagenoeg stil.

In 2005 werden de statuten herschreven en kreeg Agilas nieuw leven ingeblazen. Sinds 2005 voerde de archeologische vereniging, zowel zelfstandig als in samenwerking met de Onderzoekseenheid Archeologie van de KU Leuven onder leiding van archeologe Kristine Magerman, talrijke succesvolle opgravingen uit in de noordoostelijke zone van de Romeinse nederzetting. Ook in de toekomst plant Agilas nieuw onderzoek.

Behalve het uitvoeren van veldwerk organiseerde de vereniging de voorbije jaren ook verschillende publieksgerichte activiteiten zoals lezingen en tentoonstellingen. Agilas stelt zich tot doel om alle geïnteresseerden de komende jaren te blijven informeren over de resultaten van haar onderzoek. Deze website is hierbij een eerste stap.

Op 1 januari 2016 trad het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van de Vlaamse Overheid in werking. In het kader hiervan werden Kristine Magerman (natuurlijk persoon) en Agilas vzw (rechtspersoon) als archeologen erkend door de Vlaamse Overheid.
In de loop van 2016 opent Agilas haar nieuw Onroerenderfgoeddepot, een plaats waar alle archeologische ensembles (objecten en archieven) uit de gemeenten Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem in de toekomst volgens de bestaande wet- en regelgeving bewaard, beheerd en onderzocht zullen worden.