Vondstmelding

  • Quasi intact Romeins aardewerk, gevonden tijdens het archeologisch onderzoek tussen 2006 en 2014 (© Fotoclub Asse)

Ook u kan ons helpen om de archeologische puzzel van Asse te vervolledigen en wel op de volgende twee manieren:

Bijna dagelijks verdwijnen er op het grondgebied van Asse resten van ons verleden door kleinere en grotere bouwwerkzaamheden en erosie. Het kan gaan om bodemverkleuringen die wijzen op de aanwezigheid van oude kuilen en grachten, muren, voorwerpen,… Vaak vinden inwoners van onze gemeente voorwerpen waarvan ze niet weten wat het zijn, hoe oud ze zijn of wat men ermee moet aanvangen. Vindt u tijdens de bouw van uw woning bepaalde voorwerpen of merkt u ‘vreemde’ verkleuringen op in de bodem? Aarzel dan niet om deze vondsten kenbaar te maken. Het melden van dergelijke vondsten is een wettelijke verplichting. Vondsten dienen in dat geval onaangeroerd te blijven tot er iemand langskomt (maximaal 3 dagen). Het melden van dergelijke vondsten kan rechtstreeks bij de Vlaamse Overheid via deze link https://www.onroerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier of mag ook bij Agilas via onderstaand invulformulier. Na contact met u te hebben opgenomen, verwittigen wij de Vlaamse overheid.

  • Bodem van een Romeins recipiënt in glas gevonden in 2010 (© Kristine Magerman)

Een andere mogelijkheid is dat u in bezit bent van archeologisch materiaal (voorwerpen allerlei, munten, aardewerk,…) dat jaren geleden in de Assese bodem gevonden werd. Of misschien beschikt u over nuttige informatie over het archeologisch patrimonium van onze gemeente. Deze informatie hoeft enkel bij Agilas gemeld te worden via onderstaand invulformulier.

Meld hier je vondst(en) aan:

  • Uw Gegevens
  • Adres van de vondst
Previous
Next

In beide gevallen zullen we de meldingen ernstig en in alle vertrouwen behandelen. Als eigenaar blijft u ook na de melding eigenaar van de vondst. In het geval van een vondstmelding bij bouwwerkzaamheden heeft de Vlaamse Overheid wel het recht om kosteloos en gedurende maximaal 10 dagen (indien nodig te verlengen tot 30 dagen) een onderzoek uit te voeren op uw grond. Indien de vondst van een voorwerp van langer dateert, blijft u ook eigenaar. In samenspraak met u kan er evenwel beslist worden om het voorwerp gedurende een bepaalde periode te bestuderen.

De persoonsgegevens die u op deze manier toevertrouwt aan Agilas vallen onder de GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese Verordening die de privacy in de Europese lidstaten regelt. In dit document vindt u alle informatie terug over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken in het kader van een vondstmelding.