Offerte Archeologienota

  • Machinaal vrijleggen van opgravingsvlakken onder begeleiding van archeologen (© Kristine Magerman)
  • Publiekswerking: archeologe Kristine Magerman geeft Assese leerlingen uitleg over het Romeins verleden (© Agilas vzw)
  • Tijdens de opensleuvendag in 2008 maakt het publiek kennis met een Romeins wegtracé
  • De opensleuvendag in 2009 lokte honderden nieuwsgierige Assenaren

Op 1 juni 2016 trad het nieuw onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit decreet verplicht de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. In die gevallen stelt de aanvrager, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkend archeoloog aan die een archeologisch vooronderzoek uitvoert en de archeologienota opmaakt. Die wordt dan ter bekrachtiging ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Of een aanvrager verplicht is een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag, is afhankelijk van de situatie.

Deze archeologienota geeft de resultaten van een archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd door een erkend archeoloog en bekrachtigd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een vooronderzoek bestaat minstens uit een bureauonderzoek en, in functie van de resultaten daarvan, veldwerkzaamheden al dan niet met ingreep in de bodem.

Onze erkende archeologen begeleiden u graag voor het archeologisch traject (zowel vooronderzoek als vlakdekkend onderzoek) van uw project in de regio Asse, Affligem, Opwijk en Merchtem.

Daarnaast zijn wij ook bereid tot het uitvoeren van wetenschappelijke projecten of archeologische studies.

U kan contact opnemen met Kristine Magerman voor meer informatie of voor het opmaken van een gratis offerte via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.of 0474/29.95.67.

De persoonsgegevens die u via de aanvraag van een offerte voor een archeologienota toevertrouwt aan Agilas vallen onder de GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese Verordening die de privacy in de Europese lidstaten regelt. In dit document vindt u alle informatie terug over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken in het kader van de een aanvraag van een offerte.