Lopende Projecten

 

Agilas heeft momenteel een groot aantal lopende projecten. Het gaat daarbij om verwerkingen en rapportages, wetenschappelijke studies & begeleidingen, uitbouw van een erfgoeddepot en publiekswerking. Op dit ogenblik zijn er geen lopende archeologische vooronderzoeken of opgravingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste projecten waarmee we bezig zijn.

 

  • Vrijwilligers van Agilas en studenten helpen in 2014 bij de uitvoer van een vlakdekkkend onderzoek (© Kristine Magerman)

  • Vrijwilligers van Agilas en studenten helpen in 2014 bij de uitvoer van een vlakdekkkend onderzoek (© Kristine Magerman)
  • Archeologen, arbeiders, vrijwilligers en studenten leggen in 2008 een Romeinse weg vrij (© Kristine Magerman)

Archeologienota’s:

In het kader van de nieuwe wetgeving heeft Agilas vzw momenteel verschillende lopende archeologienota’s die in de loop van 2017 mogelijk leiden tot nieuw archeologisch onderzoek in de regio Asse, Affligem, Merchtem en Opwijk.
 

Verwerkingen en rapportages:

Agilas is nog volop bezig aan de uitwerking en de rapportage van twee opgravingen uit het verleden: Asse-Nerviërsstraat 32-40 (2009-2010/2012/2013) en Asse-Nerviërsstraat 6 (2014).
 

Wetenschappelijk onderzoek:

Het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Comhaire’, waarbij de Romeinse pottenbakkersovens en bijhorend pottenbakkersafval bestudeerd wordt, werd aangevat in 2015. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2019 verwacht.
 

Depotwerking:

Het onroerenderfgoeddepot van Agilas werd in 2016 erkend door de Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2017 zal het depot volledig operationeel zijn en staat het in voor het kwalitatief ontvangen, bewaren, beheren, onderzoeken en ontsluiten van archeologische ensembles uit de regio Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem.
 

Publiekswerking:

Sinds september 2016 is het Educatief Wandelpad Archeologie met bijhorende kinderspeurtocht een feit. In het kader daarvan verzorgt Agilas arrangementen en educatieve pakketten voor (school)groepen.