Te tonen aantal
Weblink Archeonet

In februari 2005 werd ArcheoNet als eerste nieuws- en portaalsite over archeologie en erfgoed in Vlaanderen gelanceerd. Zowel professionals als geinteresseerden kunnen sindsdien op de hoogte blijven van alles wat binnen de Vlaamse archeologie, monumenten- en landschapszorg gebeurt. De website is een onafhankelijk project van enkele enthousiaste erfgoedvrijwilligers, los van enige overheid, belangengroep of instelling.

2080
Weblink Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed zijn zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als varend erfgoed.

1600
Weblink Ascania

Ascania verzamelt alle documenten zoals oude weekbladen, knipsels, prentkaarten, foto's, kaarten, doodsprentjes, akten en publicaties over Groot-Asse en zijn inwoners alsook voorwerpen in verband met oude ambachten en beroepen, werktuigen, volksdevotie, huisraad, enz.

1238
Weblink Asse

De gemeente Asse stelt zich voor.

1767
Weblink Forum Vlaamse Archeologie

Het initiatief tot oprichting van het Forum Vlaamse Archeologie kent zijn oorsprong in de coulissen van een congres in Alkmaar (de Reuvensdagen), toen een groepje Vlamingen vond dat er bij ons dringend behoefte was aan een Vlaamse tegenhanger van de Stichting Nederlandse Archeologie (SNA).

1261