Onroerenderfgoeddepot - Opname van een archeologisch archief

1. Permanente opname van een archeologisch ensemble

Het Onroerenderfgoeddepot van Agilas vzw wil een permanente bewaarplaats zijn voor zoveel mogelijk archeologische ensembles die afkomstig zijn van archeologisch onderzoek in de gemeenten Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem. Eigenaars van archeologische ensembles die aan de voorwaarden voldoen, kunnen daarom bij Agilas terecht voor de deponering van vondsten en de bijhorende archieven. Een contract regelt de overdracht in detail.
 
De voorwaarden en de procedure om een archeologisch ensemble aan Agilas over te dragen, vind je hier.
 

Een vlotte deponering start met het tijdig contacteren van het Onroerenderfgoeddepot. De verschillende stappen van het deponeringsproces en hun plaats binnen het archeologietraject worden bepaald door het type archeologisch vooronderzoek of opgraving. Voor elk type onderzoek stelde de Vlaamse Overheid een stroomschema op dat je hier vindt.

 
Voorgrond: ijzeren deel van een Romeinse spade zoals verpakt in het depot
Achtergrond: getekend opgravingsplan (veldtekening)
 
 
2. Tijdelijke opname van een archeologisch ensemble of onroerende erfgoedelementen
 
Je kan bij het Onroerenderfgoeddepot van Agilas ook terecht voor de tijdelijke opname van een archeologisch ensemble in geval van een calamiteit of van onroerende erfgoedelementen (bouwfragmenten of interieurelementen die deel uitmaken van waardevol onroerend erfgoed) in het geval van een restauratie. 
 
De voorwaarden en de procedure voor een tijdelijke opname, vind je hier.
 
Depotruimte 3: stabiele materialen